Geri darbai daromi tyliai

Gražvydas Balčiūnaitis / 2017-01-06

Pasvalio krašto Anoniminių gamtininkų ratelio sėkmė

Gamtos ir kultūros paveldas yra visos tautos turtas bei pasididžiavimas. Dažnai laukiame, kad kažkas juo pasirūpintų, o patys tenorime grožėtis ir mėgautis. Tačiau tikrieji šeimininkai esame patys. Tik suvokę savo atsakomybę imsimės iniciatyvos ten, kur savo rankomis galime padaryti išties daug.

Naujienos

Miškai pasaulio salose ir žemynuose

2017-01-02

JT Maisto ir žemės ūkio organizacija FAO nuo 1946 m. ėmėsi uždavinio kas keleri ar 10 metų sukaupti  ir įvertinti aktualius duomenis apie pasaulio miškus. Pastaraisiais dešimtmečiais kas 5 metai parengiamos ir skelbiamos išvados apie pasaulio miškų išteklių būklę, remiantis valstybių atitinkamų institucijų pateiktais duomenimis ir įvairiais tarpnacionaliniais bei regioniniais šaltiniais. Paskutinysis pranešimas Global Forest Resources Assessement 2015 (“Pasaulio miškų išteklių įvertinimas 2015“) aprėpia didžiulį kiekį informacijos, pateiktos pagal FAO gaires kone 300 institucijų, Lietuvos indėlis į šį darbą – beveik 90 psl. apimties Valstybinės miškų tarnybos pranešimas, parengtas mūsų specialistų A. Kuliešio, A. Butkaus, D. Vižlensko. Visą tą FRA 2015 informacijos masyvą apibendrinantis dokumentas „Kaip keičiasi pasaulio miškai?“, šiuo metu jau prieinamas ir elektroninėj erdvėj (www.fao.org/3/a-i4793e.pdf), ataria miškų būklės kaitą pasaulyje per pastaruosius 25 metus įvairiais gamtiniais, ekonominiais, socialiniais aspektais. 

Pažintis

Geri darbai daromi tyliai

Gamtos ir kultūros paveldas yra visos tautos turtas bei pasididžiavimas. Dažnai laukiame, kad kažkas juo pasirūpintų, o patys tenorime grožėtis ir mėgautis. Tačiau tikrieji šeimininkai esame patys. Tik suvokę savo atsakomybę imsimės iniciatyvos ten, kur savo rankomis galime padaryti išties daug. 

Lietuva kur tu eini

Siaurųjų partijų liga

Kada, o Viešpatie, kada,
Siaurųjų partijų liga
Nustos mus nelaimingus ėsti?
 

Savas Miškas

Pasidalinkite ūkininkavimo miške patirtimi

Aplinkos ministerijos užsakymu viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų kompanija  „Factus“ atlieka privačių miško savininkų apklausą apie privačiuose miškuose vykdytą miškų ūkio veiklą, jos intensyvumą, miško savininkams iškylančias problemas, miško savininkų miškininkystės žinių lygį bei mokymosi, švietimo ir konsultavimosi poreikius, turimas žinias apie Europos Sąjungos paramą miškų ūkiui, esamą kooperavimosi ir asocijavimosi padėtį. Atsižvelgus į apklausos rezultatus, Aplinkos ministerija ieškos palankiausių sprendimų dėl privačių miškų savininkų mokymo, švietimo, konsultavimo, miškų ūkio veiklos teisinio reguliavimo ir kt.

Pokyčių verpetuose

Kovai su krūties vėžiu sukurti rožiniai pjūklai

Pirmą kartą ilgametėje veiklos istorijoje „Husqvarna“ pristato neįprastos rožinės spalvos grandininius pjūklus. Tokio žingsnio priežastis – įmonės socialinė kampanija „Husqvarna“ prieš krūties vėžį“, kurią, solidarizuodamasi su kovojančiais prieš krūties vėžį, bendrovė spalio mėnesį vykdo visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje.

Lietuva kur tu eini

Sveikas protas

„Jo byla teisme ėjo be didesnių keblumų. Nusikaltėlis tvirtai, tiksliai ir aiškiai palaikė savo pareiškimą nepainiodamas aplinkybių, nelengvindamas jų savo naudai. Paklaustas, kas gi jį privertė ateiti ir prisipažinti, stačiai atsakė, kad vien tiktai nuoširdi atgaila. Bet nuo čia jau prasideda nauja istorija, istorija apie tai, kaip žmogus pamažu atsinaujina, apie tai, kaip jis pamažu atgimsta, pamažu pereina iš vieno pasaulio į kitą...“

Miškas ir mes

Posūkis šalies miškininkystėje

Lietuvos valstybiniai medelynai, priklausantys miškų urėdijoms, išgyvena neramų laikotarpį. Generalinei miškų urėdijai pradėjus pertvarką, iki 2023 metų veikti liks tik trečdalis jų, o kiti turės šią veiklą nutraukti. Sudaryta speciali komisija pernai rudenį apsilankė šalyje veikiančiuose medelynuose, įvertino visų būklę, atrinko  perspektyviausius,  kurie galės plėstis ir dirbti toliau. Kyla klausimas: kas paskatino Generalinę miškų urėdiją uždaryti daugiau nei pusę šiandien dar veikiančių medelynų?

Technika

Aliumininės BENALU puspriekabės

Prancūzų bendrovė BENALU yra aliumininių transporto priemonių rinkos lyderis. 320 dirbančiųjų per metus pagamina apie 2900 įvairių puspriekabių. Tam sunaudojama apie 7600 t aliuminio. Eksportas sudaro 35 %. firmos apyvartos. Nuo 1997 metų įmonė turi ISO 9001 sertifikatą.  

Savas Miškas

LMSA ir AM vėl skelbia konkursą

Lietuvos miško savininkų asociacija (LMSA) su Aplinkos ministerija (AM) kaip ir kasmet rengia konkursą „Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda“. Bus renkami geriausiai besitvarkantys miško savininkai. Šis konkursas svarbus ne tik dėl garbės ar apdovanojimo. Jis miško savininkams suteikia galimybę palyginti savo mišką su kitomis to regiono ir šalies valdomis, gauti praktinių patarimų tiesiai iš savininko valdą vertinančios komisijos narių.

Žygis per pasaulį

Su Lietuvos vardu – per pasaulį

Lenkija – artimiausia mūsų kaimynė iš pietvakarių pusės. Su ja turime 110 km nusidriekusią bendrą sieną. Pasaulio mastu – nykštukė, bet Europoje viena didžiausių valstybių. Iš pietų į šiaurę tęsiasi 650 km, iš rytų į vakarus 690 km. Tranzito šalis, jos keliais dieną naktį nenutrūksta europinis krovinių srautas. 

Žygis per pasaulį

Su Lietuvos vardu – per pasaulį

Grupė lietuvių, aktyvių keliautojų ir visuomenės veikėjų, sumanė originaliai paminėti artėjantį Lietuvos valstybės Nepriklausomybės paskelbimo šimtmetį. Žygeiviai praleis kelyje 3 metus, 4 automobiliais įveiks 200 tūkst. km, aplankys šimtą pasaulio valstybių.