Naujienos

Žemės ūkio ir miško įmonės Austrijoje

2017-10-18

Austrijos statistikos duomenimis, 2016 m. šalyje buvo 161 200 žemės ūkio ir miško įmonių – 3 % mažiau nei prieš trejus metus. Prieš 30 metų tokių įmonių buvo 239 000. Vis dėlto pastaruoju laikotarpiu nykimo tendencija sulėtėjo. 90 % bendro įmonių skaičiaus sudarė šeimos įmonės, kitos 10 % – asmenų bendrijų arba juridinių asmenų. Tarp visų 161 200 įmonių 48 000, t. y. 30 %, buvo specializuotos miškų ūkio įmonės.

Čekijos katalikų bažnyčia – stambiausia privačių miškų savininkė šalyje

2017-10-13

Čekijoje po ilgų diskusijų 2012 m. susitarta dėl plano, kaip vyriausybė grąžins komunistų nusavintą turtą septyniolikai įvairių konfesijų bažnyčių, tarp jų ir katalikams bei protestantams. Nors pagal 2011 m. surašymą iš 10,6 mln. Čekijos gyventojų tik 10 % pareiškė esantys katalikai, katalikų bažnyčia, atgavusi 140 000 ha miškų, tapo šalyje stambiausia privačių miškų savininke. Tik nedidelė dalis šių miškų sveiki ir gyvybingi, diduma plotų plynai iškirsti dar 7-ajame ano amžiaus dešimtmetyje ir nukentėję praeityje dėl rūgščių lietų. Bet Vyskupų konferencija, nepaisydama finansinių sunkumų, pasiryžusi šį turtą valdyti pagal darnaus miškininkavimo principus ir nesitiki greitos materialios naudos.

Nuotraukoje – Čekijos Vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Dominikas Duka

„Miško dienų“ mugė Vokietijos Šiaurės Reino-Vestfalijos krašte

2017-10-08

Vokietijos Šiaurės Reino-Vestfalijos krašte Brilono-Madfeldo apylinkėse vyko antroji „Miško dienų“ mugė (DLG-Waldtage), sutraukusi daugiau kaip 190 dalyvių iš 9 šalių. Paroda, rengiama prieš 130 metų susikūrusios Vokiečių žemės ūkio draugijos, orientuota į privačių miško savininkų, miško žemės turinčių ūkininkų žemdirbių, komunalinių miškų valdytojų interesus ir poreikius. Parodos temų spektras platus, joje demonstruojami įvairūs praktiniai miško sprendimai. Be kitų, į programą įtraukta ir speciali tema – traukiamųjų arklių panaudojimas vietoj mašinų, saugant dirvožemį ir patį mišką.

Naujas nežinomas virusas

2017-09-26

Vokietijoje pasireiškė naujas nežinomas virusas, sukeliantis sunkią rudųjų voverių ligą. Odą apima skausmingi uždegimo židiniai, dar komplikuojami patenkančių bakterijų ir grybinių mikroorganizmų. Daugiausia uždegimas apima visas letenas, ausis. Uždegimo pažeisti pirštai sulimpa, žvėrelis nebegali judėti savo takais, nusilpsta, žūsta ir dėl skausmo šoko. Virusas puola tik rudąsias voveres, žmogui ir kitiems gyvūnams jis nepavojingas, nesuserga ir iš Šiaurės Amerikos pirmiausia į Didžiąją Britaniją atvežtos, dabar ir žemyne plintančios stambesnės pilkosios voverės, nors jos yra viruso platintojos. Rudosios voverės kai kur jau nyksta.

Miškai dykumoje

2017-09-21

Egipte dėl sauso klimato dauguma iš 84 mln. šalies gyventojų telkiasi Nilo slėnyje ir deltoje, t.y. 4 proc. šalies teritorijos plote, kiti 96 proc. teritorijos – dykuma. Žmonių tankumas kelia daug problemų,  tarp jų ir nuotekų vandens šalinimo. Todėl prieš 2000-uosius metus vyriausybė iškėlė iniciatyvą dykumoje sodinti medžius ir juos laistyti apvalytu nuotekų vandeniu. Dabar kartu su Europos mokslininkais įgyvendinamas pavyzdinis projektas, 24-iuose sklypuose užsodinta 4 000 ha įvairių rūšių medžių, kurie per 7 metus pasiekė 15 m aukštį. Aiškinamasi dėl galimybės iš sodinamų medynų gauti daugiau ekologinės ir net ekonominės naudos.

Dar 63 bukų miškai UNESCO paveldo sąraše

2017-09-16

Karpatų ir Vokietijos senieji bukų miškai yra UNESCO įtraukti į pasaulio gamtos paveldo sąrašą. Dabar UNESCO komitetas 41-ojoje sesijoje Krokuvoje šią paveldo sritį papildė dar 63 bukų miškais 11-oje valstybių, ir ji vadinsis „Senieji ir pirmykščiai Karpatų bei kitų Europos regionų bukų miškai“. Nuo šiol UNESCO saugomi bukų miškai užima bendrą 100 000 ha plotą 13-oje valstybių.