Naujienos

Agromiškininkystės kongresas

2019-06-05

Monpelje mieste P. Prancūzijoje 3 dienas vyko 4-asis pasaulinis agromiškininkystės kongresas. Šis terminas reiškia tokią žemėnaudos sistemą ir technologijas, kai daugiamečiai augalai (medžiai, krūmai, palmės, bambukai ir pan.) įterpiami į javų kultūrų ar gyvulinkystės plotus, sukuriant ekologinę sinergiją. Toks ūkininkavimas perspektyvus siekiant švelninti klimato kaitos padarinius ir derinant esminius kaimo plėtros socialinius, ekonominius bei aplinkos išsaugojimo interesus. Šioms temoms skirtame kongrese dalyvavo apie 1200 delegatų iš daugiau nei 100 šalių.

Baltijos miškai 2019

2019-04-09

Šilčiausi metai Tiuringijos krašte

2019-04-09

Vokietijos Tiuringijos krašte (jo sostinė Erfurtas – nuo 1970 m. Vilniaus partneris) praėję metai buvo šilčiausi nuo 1881 m., vasara taip pat sausiausia. Sausra ypač palietė miškus, dirva džiūvo labiau nei atvirose vietose, išseko šaltiniai, nes kas ketvirtas lietaus lašas išgaravo ant medžių lajų, vandenį tiesiogiai pasiima dar spygliai, lapai. Nors miško žemė yra gera vandens saugykla, bet, kaip rodo stebėjimo stočių duomenys, po ilgų sausrų jai reikia daug daugiau laiko, kad atsikurtų drėgmės atsargos.

IT ir miško technika

2019-04-03

Kaip teigia Suomijos miško technikos specialistai, pritaikius informacines technologijas netolimoje ateityje miške dirbančios medienos ruošos mašinos galės kaupti ir perduoti labai plataus spektro duomenis. Jau dabar medkirtėse integruojami jutikliai fiksuoja atstumus, temperatūrą, drėgmę, atmosferos slėgį, šviesą, dirvos būklę, geografinius duomenis, sniego bei jame esančio vandens kiekį ir kt. Mašina gali veikti ir kaip antžeminė drono bazė, o šis gali būti programuojamas atlikti įvairiausias funkcijas, rinkti ir perduoti informaciją, svarbią ne vien miško darbams.

Södra miškai Latvijoje

2019-03-27

Švedijos miškininkystės kooperatinė bendrovė Södra iki šiol Latvijoje valdė 15 000 ha miško žemės, dabar iš kitos švedų bendrovės Bergvik Skog AB įsigijo dar 111 100 ha, sumokėjusi 324 mln. eurų. „Ši investicija patenkins dalį mūsų miško žaliavos poreikių. Ji pagerins mūsų medienos importo struktūrą, papildydama mūsų narių tiekimus, ir padidins bendrovės konkurencingumą“, – pirkinį įvertino Södra prezidentas ir CEO Larsas Idemarkas (nuotraukoje).

Rekordinis Vietnamo medienos ir jos produktų eksportas

2019-03-22

Vietnamo medienos ir jos produktų eksportas 2018 m. buvo rekordinis, jo vertė pasiekė 8,85 mlrd. USD (apie 7,8 mlrd. eurų), šiais metais tikimasi eksporto apimtį padidinti dar penktadaliu. Šalies miškų sektoriaus galimybės, investicijos į medienos pramonę auga, pasirašyta miškų teisinio reguliavimo, valdymo ir prekybos (FLEGT) sutartis su ES. Tačiau, pasak Vietnamo medienos ir miško pramonės asociacijos atstovų, ES nėra Vietnamui perspektyvi rinka, kaip ir Kinija. Svarbiausia šalies medienos produktų importuotoja yra JAV, taip pat Japonija ir Šiaurės Korėja.

Kovo 21-oji Tarptautinė miškų diena

2019-03-15

2012 m. JT Generalinė Asamblėja kiekvienų metų kovo 21-ąją paskelbė Tarptautine miškų diena. Visos šalys raginamos šia proga organizuoti vietinio, nacionalinio ir tarptautinio lygio renginius, kurie padėtų įvairioms visuomenės grupėms geriau įsisąmoninti įvairiausių tipų miškų reikšmę. Tai labai svarbu šiais laikais, kai jau daugiau nei pusė pasaulio žmonių gyvena miestuose ir naujos kartos vis labiau nutolsta nuo gamtos. Ypač skatinami praktiniai su medžiais ir miškais susiję renginiai, kaip antai, medelių sodinimo kampanijos. Kasmet ši diena skiriama tam tikrai temai, šiųmetės šventės tema – „Miškai ir švietimas“.

Ambicingas Škotijos miško pramonės uždavinys

2019-03-04

Škotijos miško pramonės strategai užsibrėžė ambicingą uždavinį iki 2030 m. padvigubinti miškų sektoriaus indėlį į šalies ekonomiką iki 2 mrd.svarų. Paskelbtame plane išskirti 5 prioritetai: padidinti šalies miškų ir medienos išteklių ekonominę gražą; pagerinti medienos medžiagų tiekimo grandinės efektyvumą ir saugumą; išplėsti rinkas ir jose sukuriamą vertę; parengti kvalifikuotą darbo jėgą, kuri užtikrintų tolesnį augimą; analizuoti ir atskleisti visuomenei sektoriaus įnašą  į ekonomiką.

Nuotraukoje – Škotijos vyriausybės kaimo reikalų sekretorius Fergus Ewingas