Reklama

Žurnalas „Miškai“ yra aukštos poligrafinės kokybės leidinys, rengiamas didelę profesinio darbo patirtį turinčių žurnalistų. Mūsų publikacijos pasižymi profesionalumu, atsakingu požiūriu, aukšta profesine etika.

Mūsų auditorija

Žurnalo skaitytojai – įvairaus išsilavinimo ir socialinės padėties miško savininkai, kurių vien tik Lietuvoje yra apie 250 000, profesionalūs šalies miškininkai, gamtosaugininkai, kiti gamtos specialistai, medžiotojai, dirbantys medienos ruošos, medžio bei baldų pramonėje, su miškininkyste susijusių kitų giminingų verslų žmonės, valstybės, ūkio, politikos veikėjai, jaunieji miško bičiuliai, visi gamtai, klimato pokyčiams ir savo sveikatai neabejingi krašto piliečiai.

Gausi ir plati skaitytojų auditorija leidžia tikėtis veiksmingo reklamos poveikio.

Tiražas 2500 vnt. Formatas 240x170 mm; spalvotumas 4+4; popierius: viršelis – 200 gr. blizgus, kreidinis; vidiniai lankai – 90 gr. blizgus, kreidinis; apimtis – 80 psl.; periodiškumas – kiekvieną mėnesį. 
Redaktorius – Albertas Žostautas.

Leidinys platinamas visuose šalies regionuose: 
miestuose, miesteliuose, kaimuose.

Dėl reklamos bei bendradarbiavimo:

mob. tel. +370 612 73 341
el. paštas: reklama@zurnalasmiskai.lt